Algemene Voorwaarden

Vrijblijvend overleg
Twijfel je of je een eenmalige afspraak wilt inplannen, een cursus of jaaropleiding wilt volgen of een product wilt aanschaffen, neem gerust vrijblijvend contact op voor het bespreken van jouw persoonlijke situatie en het verkrijgen van meer informatie. Zowel telefonisch, online of per mail worden hier geen kosten voor berekend. Via deze link kun je een vrijblijvend gesprek inplannen in onze agenda.

Afspraak inplannen
Als je een consult wilt inplannen of een andere startdatum voor de jaaropleiding of jaaropleiding inclusief Exclusive Membership wilt voorleggen, dan kun je via de mail, social media of telefoon contact opnemen. De mogelijkheden worden afhankelijk van de vraag overlegd per mail, social media, telefoon of Teams.

Opgave per mail, telefoon of social media
Indien opgave voor een event of opleiding vereist is, dien je via de mail, telefoon of social media je opgave te vermelden. Wanneer je je aanmeldt ben je verplicht tot betaling conform de afgesproken betaalmethode. Je ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging van deelname.

Vertrouwelijkheid
Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet doorgegeven aan derden tenzij we dit samen zijn overeengekomen. Zie de Privacy Policy voor de manier waarop er wordt omgegaan met het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Betalen
Betaling kan eenmalig of in termijnen worden voldaan via de betaallink in de mail of de betaalmogelijkheden op de website bij het geselecteerde product of de gekozen opleiding.
In andere gevallen, bijvoorbeeld indien de werkgever betaald, ontvangt u de factuur per mail en dient de betaling binnen twee weken (tenzij anders overeengekomen) overgemaakt te worden via de gegeven betaallink of handmatig op onderstaand bankrekeningnummer:
NL94RABO0362638780 t.n.v. ACADEMY OF ENERGY en onder vermelding van het factuurnummer.

In de app ACADEMY OF ENERGY of academyofenergy.passion.io
Heb je een betaling verricht om toegang te krijgen tot content in de app waarvoor maandelijks een bedrag wordt afgeschreven, dan wordt die betaling maandelijks automatisch afgeschreven tot wederopzegging. Wederopzegging kan op ieder gewenst moment worden gedaan door een bericht te sturen naar info@academyofenergy.nl. De maand waarin de opzegging is gestuurd wordt nog afgeschreven van je rekening. Vanaf de eerstvolgende maand (de 1e van de maand) ben je uitgeschreven.

Betalingsregeling voor minima en studenten
Ben je student of in het bezit van een minimuminkomen, dan wordt er in sommige gevallen een gereduceerd tarief of een betalingsregeling op maat gehanteerd. In de regeling die wij onderling overeenkomen stemmen we ons besluit af op ieders persoonlijke situatie en dient deze afspraak schriftelijk terug te vinden zijn voor de geldigheid ervan. Het eventueel besluiten tot het hanteren van een gereduceerd tarief geeft geen garantie tot een aangepast tarief in de toekomst.

Annuleren van een consult
Annuleren van een consult graag minimaal 24 uur van tevoren, schriftelijk of telefonisch en kan tweemaal kosteloos worden gedaan mits er een nieuwe datum wordt ingepland. Indien de annulering ontbreekt of deze korter dan 24 uur is verstuurd, wordt het consult in rekening gebracht. Betaling dient in dat geval te worden verricht volgens de voorwaarden zoals vermeld op de factuur.

Annuleren van deelname aan een (online) evenement, cursus of opleiding
Bij online evenementen zoals meditaties of workshops die eenmalig plaatsvinden en waarvoor je je via de website, app of per mail kunt aanmelden wordt de betaling op voorhand verricht om je aanmelding te verwerken. Ook voor de meeste cursussen of opleidingen geldt dit.
Onze registratie van betalingen zijn ondergebracht via de veilige online betaalomgeving van Plugandpay, Mollie of Passion.io en registratie van gegevens vinden plaats conform de huidige privacywet.
Bij het willen annuleren van een bovengenoemd evenement, cursus of opleiding waarvoor nog géén betaling is verricht maar waarvoor wij wel je schriftelijke opgave hebben ontvangen of waarvoor wij jou een schriftelijke bevestiging hebben gestuurd na overleg, rekenen wij:

  • 25% van het totale bedrag bij afmelding vanaf vier weken tot 24 uur voor aanvang van de (eerste) bijeenkomst
  • 100% van het totale bedrag, bij afmelding binnen 24 uur voor aanvang van de (eerste) bijeenkomst, het ontbreken van een afmelding of na aanvang van het evenement

Het eventueel teveel betaalde bedrag bij annulering wordt binnen twee weken teruggestort op je rekening.

Restitutie bij afzegging door onze academie
Het kan zijn dat een evenement, cursus of opleiding niet doorgaat door onvoldoende deelnemers of onverwachte omstandigheden aan onze kant. Als dit het geval is, ontvang je het door jou overgemaakte bedrag binnen twee weken na annulering volledig terug of kunnen we schriftelijk overeenkomen dat het bedrag wordt gereserveerd voor de nieuwe ingeplande datum.

Klachtenregeling
Er wordt voortdurend naar gestreefd om klachten te voorkomen. Mocht je toch ontevreden zijn en een klacht hebben, deel deze dan via info@academyofenergy.nl. Er wordt samen naar een oplossing gezocht.

KVK registratie
De registratie bij de Kamer van Koophandel staat vermeld onder de volgende gegevens:
ACADEMY OF ENERGY
Kvk-nummer: 78467446

Copyright
Alle materialen, zowel schriftelijk meegegeven als digitaal naar jou verzonden, behoort tot ons opleidingscentrum: ACADEMY OF ENERGY. Dit materiaal mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd onder eigen naam. We verzoeken je andere geinteresseerden in het door jou aangeschafte product of de door jou gestarte cursus of opleiding, door te sturen naar onze website en niet de materialen uit te lenen.

Publicatie van artikelen op de website en social media mogen verspreid en gekopieerd worden onder vermelding van de auteur.

Suzanne Iwema

Healer – Coach – Auteur

Multatulistraat 154, 9721NP Groningen
06-12517446
info@suzanneiwema.nl