Algemene Voorwaarden

Vrijblijvend overleg
Twijfel je of je een eenmalige afspraak wilt inplannen, een cursus of groepssessie wilt volgen of een product wilt aanschaffen, neem gerust vrijblijvend contact op voor het bespreken van jouw persoonlijke situatie en het verkrijgen van meer informatie. Zowel telefonisch, online of per mail worden hier geen kosten voor berekend. Via deze link kun je een vrijblijvend gesprek van 45 minuten inplannen in mijn agenda indien je interesse hebt in de opleiding: de Vier Pijlers van Geluk.

Afspraak inplannen
Als je een afspraak wilt inplannen, dan dien je via de mail of telefoon contact op te nemen. Beschikbare data en mogelijkheden worden dan overlegd. Via de zakelijke facebookpagina kunnen beschikbare data direct in de agenda worden gezien en een voorstel voor een afspraak worden ingediend.

Opgave per mail, telefoon of social media
Indien opgave voor een specifiek event vereist is, dien je via de mail, telefoon of social media je opgave te vermelden. Wanneer je je aanmeldt ben je verplicht tot betaling. Uiterlijk binnen twee werkdagen ontvang je een schriftelijke bevestiging van deelname in je inbox.

Vertrouwelijkheid
Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet doorgegeven aan derden tenzij ik dit met jou ben overeengekomen. Zie de Privacy Policy voor de manier waarop er wordt omgegaan met het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Betalen
Betaling voor een groepssessie, cursus of behandeling kan worden voldaan via de betaallink in de mail of dient handmatig binnen twee weken overgemaakt te worden op onderstaand bankrekeningnummer:
NL94RABO0362638780 t.n.v. Suzanne Iwema en onder vermelding van het factuurnummer.

In de app:
Heb je een betaling verricht om toegang te krijgen tot content in de app waarvoor maandelijks een bedrag wordt afgeschreven, dan wordt die betaling maandelijks automatisch afgeschreven tot wederopzegging. Wederopzegging kan op ieder gewenst moment worden gedaan door een bericht te sturen naar info@suzanneiwema.nl. De maand waarin de opzegging is gestuurd wordt nog afgeschreven van je rekening. Vanaf de eerstvolgende maand (de 1e van de maand) ben je uitgeschreven.

Betalingsregeling voor minima en studenten
Ben je student of in het bezit van een minimuminkomen, dan is het mogelijk om gespreid te betalen. In sommige gevallen wordt een gereduceerd tarief gehanteerd. In de regeling die wij onderling overeenkomen stem ik mijn besluit af op je persoonlijke situatie en dient deze afspraak schriftelijk terug te vinden zijn in je mail voor de geldigheid ervan. Het eventueel besluiten tot het hanteren van een gereduceerd tarief geeft geen garantie tot een aangepast tarief in de toekomst.

Annuleren van een fysieke afspraak
Annuleren van een fysieke afspraak graag minimaal 24 uur van tevoren, schriftelijk of telefonisch en kan tweemaal kosteloos worden gedaan mits er een nieuwe datum wordt ingepland. Indien de annulering ontbreekt of deze korter dan 24 uur is verstuurd, wordt het consult in rekening gebracht. Betaling dient in dat geval te worden verricht volgens de genoemde voorwaarden zoals vermeld op de factuur.

Annuleren van deelname aan een groepssessie:
Bij annulering van een groepssessie reken ik:

  • Geen kosten bij afmelding tot twee weken voor aanvang
  • 25% van het bedrag bij afmelding vanaf één week tot 24 uur voor aanvang
  • 100% van het bedrag, bij afmelding binnen 24 uur voor aanvang

Bij annulering dien je ervoor te zorgen dat de annuleringskosten binnen twee weken na ontvangst van de factuur op de rekening staan. Het eventueel teveel betaalde bedrag bij annulering wordt binnen twee weken teruggestort op je rekening.

Restitutie bij afzegging door mij
Het kan zijn dat een groepssessie niet doorgaat door onvoldoende deelnemers of onverwachte omstandigheden. Als dit het geval is, ontvang je het door jou overgemaakte bedrag binnen twee weken na annulering volledig terug of kunnen we schriftelijk overeenkomen dat het bedrag wordt gereserveerd voor de nieuwe ingeplande datum.

Annuleren van de cursus
Na aanmelding voor de cursus, of je die nu individueel of in groepsverband volgt, heb je zeven kalenderdagen de tijd om je aanmelding kosteloos te herroepen. Indien de aanmelding voor de cursus korter dan zeven kalenderdagen is gedaan en er wordt daarna nog afgezegd, dient de factuur ongeacht aan- of afwezigheid te worden voldaan, mits anders gecommuniceerd.

Klachtenregeling
Er wordt voortdurend naar gestreefd om klachten te voorkomen. Mocht je toch ontevreden zijn en een klacht hebben, deel deze dan via support@suzanneiwema.nl. Er wordt samen naar een oplossing gezocht.

KVK registratie
De registratie bij de Kamer van Koophandel staat vermeld onder de volgende gegevens:
Suzanne Iwema
Kvk-nummer: 78467446

Copyright
Alle materialen, zowel schriftelijk meegegeven als digitaal naar jou verzonden, behoort tot Suzanne Iwema. Dit materiaal mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd onder eigen naam. Ik verzoek je dringend het materiaal ook niet uit te lenen en te verspreiden. Geïnteresseerden in het materiaal worden uitgenodigd contact met mij op te nemen.

Publicatie van artikelen op de website en facebookpagina mogen verspreid en gekopieerd worden onder vermelding van de auteur.

Suzanne Iwema

Healer – Coach – Auteur

Multatulistraat 154, 9721NP Groningen
06-12517446
info@suzanneiwema.nl