Bedankt. Voor de ruimte om opnieuw te kiezen.

Je hebt een vrije wil om te kiezen. Iedere dag. Ook vandaag.
Chantage, manipulatie, veroordelen, dwang, afgunst, jaloezie en ontevreden zijn met wat je hebt en iets (materieel of emotioneel) willen stelen van een ander, het zijn allemaal gevolgen van niet-dienende pijn dat in lage frequenties in en om ons heen beweegt.

Pijn die je ooit deed besluiten de ingang naar je hart af te schermen, zodat de wereld wat minder hard binnen kwam.
Pijn die je onmacht liet voelen en jou aanzette tot het zoeken van houvast en controle (over anderen), ook al was het maar schijn.
Pijn die je het gevoel gaf dat je geen bestaansrecht had en je deed besluiten je meer zoals een ander te gedragen.
Pijn en angst om niet goed genoeg gevonden te worden door de mensen waar je van houdt.

Jouw aanpassingen zorgden ervoor dat je bleef staan.
En nu krijg je in sneltreinvaart de kans om ze opnieuw te evalueren.
De tijd en rust om die pijn binnenin jou gerust te stellen.
Om niet meer als een bange, gekwetste versie van jezelf te reageren maar vanuit de verbinding met je hart en ziel.

Want het ironische is: de controle die je denkt te hebben, maakt je niet minder angstig. Je wiebelt nog steeds in onrust en innerlijke strijd, zoekende naar jouw waarheid en die werkelijke controle.

Pas in overgave, het niet-weten en vertrouwen op het Universum kun je die controle in je leven ervaren.
Kun je de verbinding met de potentie van dit leven gaan ervaren zonder de wereld om je heen te willen beïnvloeden.
Het hoge bewustzijn waarin we ons als mens bevinden is zoveel groter dan alleen het menselijk brein, dit land, deze aarde.
Something great is on its way, ook al kan je verstand er niet bij.

Vele gedragingen en lage frequenties openbaren zich nu.
In de wereld, de omgeving waarin je je veilig voelde en in jou.
Je hebt de keuze om ernaar te durven kijken of niet.
En je te focussen op jouw licht en dat wat je wilt zien en uitdragen in de wereld.

Probeer dit niet door de focus te leggen op het loslaten van situaties, personen en gevoelens die je pijn doen of naar beneden halen. Want het Universum verstaat en reageert alleen op frequentieniveau en denkt niet in termen van ´niet´ of ´geen´.
Dus buig het om en ga na wat je als tegenovergestelde van die situaties, gedragingen en pijn wilt creëren en toelaten in je leven.
En realiseer je welke keuzes je maakt als jij de persoon bent die dit gecreëerd heeft.

Richt je op vertrouwen, harmonie en liefde, voel het stromen in je aderen en straal het uit als het licht die je bent.
Wees je tegelijkertijd bewust van alles wat zich op een lagere frequentie aandient in en om je heen en wat je ermee doet.
Wees dankbaar dat meer en meer mensen om je heen de verschillen in frequentie zullen gaan herkennen en het groeiende verlangen zullen voelen om vanuit licht en waarheid te handelen.

Transformeren gaat over jou.
En zodra er iets binnenin jou verandert,
verandert er iets in de wereld om je heen.

Post a Comment:

Suzanne Iwema

Healer – Coach – Auteur

Multatulistraat 154, 9721NP Groningen
06-12517446
info@suzanneiwema.nl