De vier pijlers van geluk

Verantwoordelijkheid nemen voor je gedachten en gevoelens is er één van.

Om verantwoordelijkheid te kunnen nemen moet je er eerst bewustzijn in brengen.

Wat doe ik en waarom doe ik wat ik doe, voel ik wat ik voel? Wat gaat er door me heen?

Je bewust worden van je gedachten en gevoelens. Ze zijn met elkaar verweven, wat is wat? Je kunt je bewustzijn mettertijd verhogen door iedere keer dat je bij jezelf stilstaat, meer diepte te vinden onder oppervlakkige observaties.

Onder gevoelens kunnen diepere lagen liggen, zoals verdriet vaak ten grondslag ligt aan boosheid en angst (voor iets anders dan je zou denken) de diepere oorzaak is van stress.

Onder oppervlakkige gedachten liggen vaak diepere (zelf-aangepraatte) overtuigingen en ambities, maar ook normen en waarden en het stemmetje van je ouders en je omgeving.

Als je je werkelijke gedachten en gevoelens kent maar er vervolgens ook verantwoordelijkheid voor draagt, erken je dat ze binnen jou ontstaan en dat ze je niet worden aangedaan door situaties en gedrag van buitenaf (extern).

Voorbeeld: ik voel me somber omdat ik me bezighoud met zaken die me geen energie geven maar met zaken die mijn zorgen aanwakkeren (intern). In plaats van: ik voel me somber door corona (extern).

Dat betekent niet dat je niets mag voelen wanneer er iets zorgelijks of vervelends gebeurt in je leven door een situatie waar je geen invloed op hebt of het akelige gedrag van een ander. Dat zou wat zijn hè.

Dit voelen brengt je júist eerder in een staat van geluk.

Nee, als je erkent dat je uiteindelijk de enige bent die verantwoordelijkheid draagt voor je gedachten en gevoelens en bewustzijn hebt op wat je bij je draagt, betekent het dat je waarheidsgetrouw leeft. Iets in ons vindt dat fijn. Het zeurt zo op de achtergrond als je waarheid mist.

Het betekent ook dat je controle over het leven ervaart doordat je voelt dat je eigenhandig je gedachten en gevoelens kunt transformeren.

Ja, soms heb je hulp nodig bij het aanpakken van belemmeringen die hardnekkig zijn en steeds terugkomen. Omdat je daardoor jezelf in de weg zit, je potentieel niet benut. Keuzes maakt die je tekortdoen.

Of misschien ben je ‘alleen’ zoekende naar nieuwe, andere manieren om je fijner te voelen.

Wat het ook is: het is geen falen. Wel weer zo’n stemmetje die je nergens brengt.
Het is kiezen voor geluk.

Opmerkingen

Post a Comment:

Suzanne Iwema

Healer – Coach – Auteur

Multatulistraat 154, 9721NP Groningen
06-12517446
info@suzanneiwema.nl