I’m Ready for School Project

Wist je dat…

Een aanzienlijk percentage van de kinderen die voor het eerst naar school gaan, nog niet klaar zijn om goed te kunnen leren? Dit noem je ook wel motorische onrijpheid. Deze motorische onrijpheid is vaak het gevolg van actieve primaire reflexen die in de babytijd onvoldoende ontwikkeld zijn. Door als baby langdurig ritmische bewegingen te maken die bij iedere ontwikkelingsfase horen, kunnen hogere hersengebieden ontwikkelen waardoor primaire reflexen onderdrukt kunnen worden. In de hogere hersengebieden ontstaan kwaliteiten als aandacht, stilzitten, informatie opnemen en begrijpen. Maar soms verloopt de ontwikkeling anders. Wanneer dit zo is, beschikt het kind nog niet over alle nodige hersenfuncties om zich lichamelijk, cognitief en emotioneel behorend bij de leeftijd te kunnen gedragen.

Er bestaat een directe oorzaak-gevolgrelatie bestaat tussen lichamelijke blokkades en negatieve schoolprestaties. Kinderen die motorisch onderontwikkeld zijn, kunnen gedrag vertonen die overeenkomen met gedragingen die horen bij diagnoses als AD(H)D en autisme. Ook kunnen er zich problemen voordoen met concentreren, schrijven, lezen en kijk- (zien) en hoor- (luister) vaardigheden. Simpel gezegd: kinderen met één of meer aanwezige primitieve reflexen, beschikken niet over alle benodigde hersenverbindingen waardoor zij op meerdere gebieden levenslang beperkt kunnen worden in de ontwikkeling en het welzijn.

 

I’m Ready for School Project

In het Ready for School project wordt preventief gewerkt door élk kind de kans te geven om het brein optimaal te laten ontwikkelen door actieve primaire reflexen te integreren. In tegenstelling tot psychologisch onderzoek dat naar aanleiding van leer- of gedragsproblemen soms wordt afgenomen, is deze preventieve aanpak uniek. Docenten worden getraind in het herkennen van een ontwikkelingsachterstand en begeleiden specifieke oefeningen die met de gehele klas gedaan kunnen worden om primaire reflexen te integreren. Zodoende kunnen leerachterstanden en diagnoses op latere leeftijd worden voorkomen.

 

Hoe werkt het?

Wie?

Waar?

 

Wat?

 


Hoelang?

 

Behandeling?               

 

 

Overleg?                      

Docenten van groep 1/2.

Word je door school aangemeld voor het Ready for School Project, dan zul je met andere docenten worden getraind op een geschikte locatie.

Tijdens het onderzoek leer je verschillende posities aan te nemen en bewegingen uit te voeren, zodat je deze kunt toepassen in de klas om de belangrijkste reflexen te integreren. Je leert wat het doen van de oefeningen voor effecten teweegbrengt, zodat je deze bij je leerlingen kunt signaleren. Je leert hoe je ouders hierin kunt betrekken.

De training bestaat uit drie dagen en bedraagt €475,-

Mocht het zo zijn dat er bij een leerling sprake is van weerstand omtrent het doen van één of meerdere oefeningen, terwijl er ook sprake is van leer- of gedragsproblemen, dan is verwijzing voor individuele behandeling eventueel een goede aanvulling.

Je brengt de ouder op de hoogte van de voortgang van de oefeningen en het leerproces en legt uit hoe hier thuis (indien nodig) aandacht aan besteed kan worden.

Suzanne Iwema

Healer – Coach – Auteur

Multatulistraat 154, 9721NP Groningen
06-12517446
info@suzanneiwema.nl