Privacy Statement

ACADEMY OF ENERGY is een onderneming van Suzanne Iwema, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 78467446. De algemene verordening van persoonsinformatie (AVG), lees je hieronder.

Toepassing:

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt:

 • (Potentiële) klanten en cliënten;
 • Deelnemers aan groepsbijeenkomsten of lezingen
 • Geïnteresseerden die hebben aangegeven de nieuwsbrief of anderzijds bericht te willen ontvangen
 • Deelnemers aan Webinars via internet en andere internetactiviteiten
 • Personen die artikelen in de webwinkel bestellen
 • Mensen die op andere manieren contact met ons zoeken

Voor inzage in het privacy statement behorende bij het gebruik van de applicatie ACADEMY OF ENERGY verwijzen we je door naar https://academyofenergy.passion.io.


1. Verwerking van persoonsgegevens:

Er worden uitsluitend gegevens van personen verwerkt wanneer deze zelf door hen zijn aangedragen en/of hier toestemming voor hebben gegeven.

Doeleinden verwerking:

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren en verslagleggen van behandelingen en coachingssessies en de declaratie voor verrichte werkzaamheden
 • het onderhouden van contact, het uitnodigingen voor afspraken, groepsbijeenkomsten en anderzijds georganiseerde activiteiten en het uitwisselen van informatie waar de betrokkene zelf om heeft gevraagd
 • het verzenden van artikelen en instructies behorende bij het artikel of product

We verwerken persoonsgegevens die een betrokkene persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via e-mail, Facebook, Instagram, LinkedIn of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.

De gegevens die worden verzameld, zijn:

 • Naam
 • Adres (voor verzending artikelen en/of facturen)
 • Emailadres (voor correspondentie)
 • Telefoonnummer (voor telefonisch contact, bijvoorbeeld voor late afmelding, overleg)
 • Geboortedatum (voor kortingsacties en een betere voorbereiding en afstemming op de doelgroep)
 • Herkomst: hoe een klant of cliënt met ons in aanraking is gekomen
 • Reden van aanmelding: (voor een juiste inschatting van de producten en diensten die voor de klant van waarde kunnen zijn)
 • Recensies indien daar toestemming voor is gegeven (voor op de website, facebookpagina of nieuwsbrief)
 • Afbeeldingen: beeldmateriaal van groepsbijeenkomsten, lezingen, coachsessies of behandelingen kunnen voor publiciteitsdoeleinden worden gebruikt zoals op een flyer, advertentie of op de website, mits hier toestemming voor is gegeven

Cookies:
We proberen zo min mogelijk cookies op de website te plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

We gebruiken alleen functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en om te onthouden dat iemand is ingelogd op de website. We plaatsen cookies om de informatie die je invult in onze contactformulieren op te slaan zodat je die niet meteen kwijtraakt als je verkeerd klikt. Zonder deze cookies werkt de website niet goed. We gebruiken geen invasieve of tracking cookies, die gebruikt worden voor marketingdoeleinden door bijvoorbeeld bezoekers te volgen. We hebben wel links naar andere websites op onze website, zoals YouTube en social media accounts. Voor inzicht in deze privacyverklaringen kun je terecht op de desbetreffende site.

Je kunt je afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Het is ook gemakkelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen uit je browser te verwijderen.

2. Gegevensbescherming:

Persoonsgegevens (m.u.v. de nieuwsbrief) worden op een met een wachtwoord beveiligde laptop opgeslagen. Mocht een derde partij nodig zijn om in de laptop te kijken (bijvoorbeeld voor reparatie) dan zullen wij van deze partij geheimhouding verlangen.

De website ACADEMY OF ENERGY is beveiligd met een Positive SSL certificaat. Elke pagina wordt geforceerd om via SSL (HTTPS) getoond te worden. De website wordt dagelijks via ManageWP gecontroleerd op malware, vulnerabilities, en web trust van Google Safe Browsing. Er wordt wekelijks gecontroleerd op updates van de software en plugins.

Alle informatie die via onze website wordt verzonden is beveiligd met versleuteling via een SSL certificaat, waardoor het voor derden niet mogelijk is het dataverkeer te lezen. Je kunt zien of een webpagina op deze manier is beschermd aan de https:// vooraan de URL en het symbool van een gesloten hangslot.

3. Gebruik van persoonsgegevens/overdracht aan derden

ACADEMY OF ENERGY deelt je persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van werkzaamheden. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden voor commerciële of goede doelen. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan en indien van toepassing wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Dit houdt onder meer in dat betrokken derden persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Het gaat hier om webdesigners, de nieuwsbrief-client (Mailchimp) en webhosting (1Eurohosting).

In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat ik jouw persoonsgegevens aan derden moet overdragen in verband met een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld als de politie dat eist).

4. Google Analytics

De volgende webanalysedienst wordt gebruikt om de gebruikerservaring van onze diensten te verbeteren. Wij maken gebruik van Google Analytics, een dienst voor de marketinganalyse van deze Website, van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van codes bestaande uit tekst en cijfers, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken (“Cookies”). De door de Cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door een Google Server. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitanten op te stellen en om verdere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van websites en internet. Google kan deze informatie aan derden doorgeven, indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. In geen geval zal Google uw IP-adres met andere gegevens van Google verbinden. U kunt dergelijke cookies verwijderen of deactiveren via de instellingen van uw computer; in een dergelijk geval kunt u mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Google voor de omvang en het doel zoals hierboven vermeld. U kunt weigeren dat uw gegevens worden doorgegeven door een deactiveringsadd-on voor browsers te gebruiken onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

5. Facebook plugin

Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins (“Plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). U kunt de lijst met sociale plug-ins van Facebook bekijken en zien hoe ze er hier uitzien: http://developers.facebook.com/plugins
Als u op een pagina van onze website klikt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. Facebook draagt ​​de inhoud van de plug-in rechtstreeks over naar uw browser, die deze in de website integreert. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze Plug-in, wat betekent dat de informatie die wij verstrekken gebaseerd is op onze huidige kennis. Door het insluiten van de plug-in wordt Facebook ervan op de hoogte gesteld dat u de betreffende pagina van onze website hebt bezocht. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Als u interactie heeft met de plug-ins, b.v. Door op de knop ‘Aanmelden met Facebook’ te klikken, wordt de betreffende informatie van uw browser rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als u geen lid bent van Facebook, is het voor Facebook toch mogelijk om uw IP-adres te identificeren en op te slaan. Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en de instellingen die u kunt aanpassen om uw privacy te beschermen, kunt u de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook raadplegen: http://www.facebook.com/policy.php.

Als u lid bent van Facebook en wilt voorkomen dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en deze gegevens koppelt aan uw bij Facebook opgeslagen lidgegevens, dan mag u zich niet bij Facebook aanmelden en uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt. Op het gebruik van de knop Aanmelden met Facebook zijn de Facebook-privacyregels van toepassing. Als u niet wilt dat uw gegevens op de bovengenoemde manier worden overgedragen, kunt u de knop ‘Aanmelden met Facebook’ niet gebruiken.

6. Rechtsgrond

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst of (online) activiteit.

7. Doorgifte buiten de EER

We geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, wordt er zorg voor gedragen dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bewaard. De volgende bewaartermijnen worden in beginsel gehanteerd:

a.  Verslagen van sessies worden op de laptop en in een beveiligde map van OneDrive bewaard. De bewaartermijn sluit aan bij die van medische gegevens volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) van ten minste 15 jaar.
b. (Financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. Gegevens van mensen die belangstelling hebben voor een groepsbijeenkomst, lezing, online activiteit, coachsessie of behandeling: 2 jaar na het vastleggen van de gegevens, maar zie ook d:
d. Gegevens van mensen die zich hebben opgegeven voor de nieuwsbrief: zo veel mogelijk op het moment van uitschrijving of anders ten minste binnen een maand.
In de nieuwsbrieven en mails die je ontvangt is een afmeldfunctie opgenomen.

9. Rechten, vragen en klachten

Je hebt het recht ons te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hiervoor kun je rechtstreeks contact met Suzanne Iwema opnemen door een mail te sturen naar info@academyofenergy.nl. Bij vragen of klachten over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt, kun je ook contact opnemen. Een klacht proberen we naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

10. Wijzigingen privacystatement

Het privacystatement kan gewijzigd worden. De actuele versie van het privacystatement wordt op onze website www.academyofenergy.nl gepubliceerd. Wijzigingen worden op de website onderaan met datum weergegeven, zodat je snel kunt zien wat er is gewijzigd.

Suzanne Iwema

Healer – Coach – Auteur

Multatulistraat 154, 9721NP Groningen
06-12517446
info@suzanneiwema.nl