Onvoorwaardelijke liefde

Toen ik in je ogen keek zag ik dat je het meende
Een oprechtheid die iedere zenuw in mijn lijf schrik bracht
Opnieuw keek ik je aan, voelde ik je waarheid
Dit keer schrik ik van mijn eigen ongeloof

Toen jij me zei dat ík mooi was, de allermooiste
En dat dat altijd al zo is geweest
Nadat ik je vroeg of je het mooi vond
Wat ik droeg

In dit moment twijfelde ik niet aan deze woorden
Geen seconde aan jouw waarheid
Door de overtuiging en het geloof diep in jou,
In mij
Voelde ik mij voor het eerst volmaakt

Want hoe hard ik ook mijn best doe
Hoe vaak ik je kusjes breng in je slaap
Ik ben niet altijd aanwezig als je praat
Misschien slokt het leven me teveel, te vaak op

Zo vaak wellicht dat jij twijfelt aan jezelf
Of je mening er wel toe doet
Misschien of ik je grappig genoeg vind om je toverkunsten te aanschouwen
Of lief genoeg om jouw beste intenties te zien

Mijn hart deed me beseffen
Dat een geloof, zo sterk als deze
Niet zozeer in mij, als in jouzelf
Wonderen zou doen verrichten

Dat deed het
En dan realiseer ik me, dat geen enkel geschenk gegeven kan worden
Als het hart niet open durft te staan voor ontvangen
En ineens begrijp ik het

Post a Comment:

Suzanne Iwema

Healer – Coach – Auteur

Multatulistraat 154, 9721NP Groningen
06-12517446
info@suzanneiwema.nl